I Coness vil du finne rådgivere med bred erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Våre konsulenter har arbeidet som spesialister og som ledere i små og store virksomheter.

Vi leverer tjenester på tvers av bransjer og virksomhetsområder.

Knut A. Larsen

(+47) 913 22 094
knut.a.larsen@coness.no

Anders Guldberg

(+47) 909 32 909

anders.guldberg@coness.no

Erik Glende

(+47) 412 10 323

erik.glende@coness.no

Tore Gimse

(+47) 930 58 720

tore.gimse@coness.no

Ulf Sekkelsten

(+47) 905 20 259

ulf.sekkelsten@coness.no

Kristin Sveaass

(+47) 920 32 377
kristin.sveaass@coness.no

Lars Sommervold

(+47) 915 65 136

lars.sommervold@coness.no

Johannes Melkeraaen

Kjersti Grøttås

(+47) 901 36 408

kjersti.grottas@coness.no

Rolf Liland

(+47) 922 72 878 

rolf.liland@coness.no

Våre samarbeidspartnere

Frode Haugen

(+47) 913 89 457

fr.haugen@gmail.com

Jens Kørte

(+47) 909 27 052
jens@brim-as.no

Kjell Ø. Petersen

(+47) 928 26 408
kpeter-2@broadpark.no