top of page
resultatforbedring_abstrakt.jpg
resultatforbedring.jpg
Vår historie

Coness AS ble etablert i januar 2006 av Tor Schaathun og Knut Agnar Larsen.

I 2012 gikk de fullt og helt over i selskapet og i 2014 hadde Coness syv partnere. Sammen dannet de et konsulentselskap med sterke interne verdier og med nærhet og forpliktelse til kundene.
 

 Coness er spansk og betyr «med esset». Kjernen i det vi står for er faglig dyktighet i kombinasjon med erfaring som ledere i næringsliv og forskning, Det kombineres med en ihuga driv for å skape resultater sammen med kundene.
 

For Tor og Knut Agnar var det viktig med stor grad av frihet og likhet mellom partnerne der alle tar ansvar for eget salg og bidrar til å gjøre Coness til et godt selskap å være konsulent i. Den dag i dag identifiserer vi oss med de verdiene som ble utviklet i denne første perioden.
 

Sammen utvikler vi plattformen videre og bunnplanken handler fortsatt om å forbedre resultater og skape verdier gjennom fokus på virksomhetsstyring og resultatssikring på alle nivåer i bedrifter og organisasjoner.

Verdiene

Vi engasjerer oss i vår kundes bedrift som om det er vår egen

Vi holder avtaler

Vi bryr oss om hverandre

Frihet

 

Visjon 
Vi engasjerer oss i virksomheter som om de er vår egne,
og bidrar til å skape «VARIGE FORBEDRINGER» 

bottom of page