CONESS BISTÅR VIRKSOMHETER MED Å SKAPE
VARIGE
FORBEDRINGER
CONESS selskapenes tjenester, kompetanse og kapasitet
er tilgjengelig for våre kunder gjennom fire selskaper
CONESS AS

 

Tilbyr rådgivere med bred næringslivserfaring for rådgivning og management for hire. Sterkt fokus på team og resultater

Tilbyr rekruttering av ledere og fagspesialister gjennom Executive Search og annonsert rekruttering.

 

CONESS
Search & Selection AS
CONESS
Projects AS

Tilbyr forsterket spisskompetanse gjennom våre samarbeidspartnere. Setter sammen unike team for å løse oppgavene.

 

CONESS
Invest AS

Tilbyr finansieringsstøtte til prosjekter og nye bedrifter ofte i kombinasjon med tjenester i CONESS selskapene.

 

Vi engasjerer oss i virksomheter som om de er våre egne.

Vi ønsker å hjelpe deg som rådgiver eller som forretningspartner.