top of page
CONESS AS
Rådgivning til ledere og
nøkkelpersoner

Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester innenfor sektorene Teknologi/Energi og Handel/Reiseliv. Vi bidrar til gode prosesser som skaper engasjement og lojalitet, og sikrer at du som leder når dine mål.

Resultatforbedring i varehandel og kjeder

De siste årene har vi arbeidet mye med resultatforbedring i varehandel og kjeder. Implementering av salgsstyringssystemer fra ledergrupper til operativt nivå og trening i alle ledd, gir gode resultater. Resultatsikring blir benyttet som verktøy i oppfølgingen av ledere og medarbeidere. Vi tar prosjektlederoppdrag ved implementering av strategiske initiativ og sikrer operasjonalisering gjennom tydelige strukturer, oppfølging og god forankring i alle ledd.

Leder- og organisasjonsutvikling

Vi tilbyr teambasert utvikling og individuell rådgiving for ledere. Vårt mål er å styrke ledere i utøvelsen av lederskap. Mange virksomheter står foran store organisasjonsendringer, og vi trenger gode ledere som kan vise vei. Åpenhet og involvering skaper tillit, og er nøkkelen til gode omstillinger. Vi har lang erfaring i å operasjonalisere, forenkle og synliggjøre 
ledelsesprosesser som gir gjennomføringskraft og engasjement slik at virksomhetens målsettinger realiseres.

Økonomi og finans

Vi har operasjonell erfaring innen økonomistyring, regnskap, skatt, controlling, «supply chain», finansiering, IT, oppkjøp, strategiprosesser og styrearbeid.

Vi kan ta roller som som part-time CFO for mindre vekstselskaper med eksterne investorer og aktive styrer.

Sikring av resultater ved konsistent tillitsbasert ledelse

Vårt konsept for resultatforbedring bygger på det beste fra målstyring og tillitsbasert ledelse. Vi tilrettelegger tydelige og konsistente prosesser for resultatforbedring sammen med gode strukturer for oppfølging og utvikling av medarbeidere.

Teknologiledelse

Vi tilbyr kompetanse i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, ledelse og teknologi. Vi har lang erfaring med forretningsutvikling, linje- og teknologiledelse, og salg av teknologifokuserte prosjekter, tjenester og produkter. Våre partnere har bakgrunn både fra oppstartbedrifter, SMB og større industrikonsern.

Virksomhetsstying i komplekse informasjonsstrukturer

Vi har lang erfaring med strukturering, uthenting og omforming av denne type data til verdifull styringsinformasjon for alle nivå i virksomheten. Vi har fagkompetanse og ledererfaring som gir oss et solid grunnlag for gå inn i din virksomhet som ledere i kortere eller lengre perioder, delta i bedriftens utvikling og sikre gjennomføring av endringsprosesser og prosjekter. Vi tar lederansvar og bygger prosesser, avdelinger og systemer for optimal virksomhetsstyring.

bottom of page