Ny partner i Coness AS

Tore Gimse

Vi har gleden av å fortelle at Coness vokser, hils på Tore!

Tore har mer enn 25 års erfaring som leder i teknologibaserte virksomheter, på alle nivåer.

Han er kreativ, entusiastisk og tillitvekkende, og stiller til start med en bred teknisk-naturvitenskaplig bakgrunn, inkludert en dr.grad i industriell matematikk. Tore er kunst- og kulturinteressert, med en spesialitet på gamle bøker og kart.

Forretningsutvikling og FoU-ledelse, strategiarbeid, samt personalledelse og organisasjonsutvikling har alltid vært sentrale ansvarsområder for Tore.  Han har erfaring med selskapsetableringer og fra konsernledelse.  Etikk- og verdiarbeid er også en viktig kompetanse.
 

Med dette som bakteppe tilbyr Tore sin assistanse, enten kunden ønsker et foredrag eller et seminar - eller en større og mer langvarig innsats som rådgiver, mentor, prosjektleder eller leder.
 

Tore jobber hands-on og vektlegger konkrete resultater og kompetanseoverføring. Vi ser frem til å ha ham på Coness-laget!

1.desember.2020